1ekom s. r. o.

Rating a informácie o 1ekom s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 1ekom s. r. o. 10654 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 499707. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 42.3523% spoločností je horších ako 1ekom s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 1ekom s. r. o." href="http://1ekom.sk-rating.com/">
   <img src="http://1ekom.sk-rating.com/1ekom.png" width="150" height="25" alt="Rating 1ekom s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 1ekom s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia